Museum Kedatun Keagungan Lampung has friendly relation ship with the following links.

 


(NL) Wij steunen dit fantastische weeshuis in Jakarta.  Neem even een kijkje op hun site.

(IND) Kami mendukung panti asuhan yang fantastis ini di Jakarta. Lihatlah situs mereka.


www.tjampoer.nl

                                    Perkumpulan Warga Indonesia

(NL) AlmerePraten over de Indonesische culturen én de Nederlandse, dat is het doel van de stichting. De stichting zet zich in voor culturele ontmoetingen en belangenbehartiging van Indonesiërs in Almere.
Voorzitter Dwi Harianie. "Naast het feit dat het om mensen uit Indonesië gaat, willen we ook mensen die op enige wijze 'iets' met Indonesië hebben of voelen, deelgenoot maken van onze activiteiten."

 

(IND) Almere - Berbicara tentang budaya Indonesia dan Belanda, itulah tujuan yayasan. Yayasan ini berkomitmen untuk pertemuan budaya dan advokasi untuk orang Indonesia di Almere. Ketua Dwi Harianie. "Selain fakta bahwa itu menyangkut orang-orang dari Indonesia, kami juga ingin orang-orang yang memiliki atau merasakan 'sesuatu' dengan Indonesia menjadi bagian dari kegiatan kami.


Tong Tong Fair 2020/2021

(NL) Groot evenement in Nederland over de cultuur van Indonesia.

(IND) Acara besar di Belanda tentang budaya Indonesia.

https://tongtongfair.nl/